28. juni 2015

Foreningen

Studerendes selskab for Øre-Næse-Hals Kirurgi (SØNHK) er en studenterforening for øre-næse-halskirurgi på Aarhus Universitet.

Formålet med foreningen er at have et sted at dele viden, samt skabe fokus på specialet. Vi vil tilstræbe hvert semester at afholde arrangementer for foreningens medlemmer, som omhandler øre-næse-hals kirurgi. Disse arrangementer vil vi forsøge at lave både praktiske øvelser samt foredrag omhandlende emner indenfor specialet.

Foreningen vil også forsøge at være bindeled mellem de studerende og afdelingerne, herunder forskning, bachelor-, samt specialeopgaver.

Vi er stiftet i 2015, så vi er en relativ ny forening, som fortsat er i vækst, og vi planlægger at arbejde sammen med øre-, næse-, hals afdelingen på Aarhus Universitets Hospital.

Foreningen er åben for alle medicin studerende under Health på Aarhus Universitet, og alle nye er velkomne til vores møder.